Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2013

flue
10:09
7322 e62e
Reposted fromElizaaabeth Elizaaabeth
09:59
6559 c1d8
Reposted fromshepaintedfire shepaintedfire viachilloutt chilloutt
flue
09:59
5716 4b95
Reposted fromskins skins viachilloutt chilloutt

January 05 2013

flue
11:41
5484 c6dd
Reposted fromlaj laj
flue
11:39
nie mogę się doczekać, aż nigdy więcej cię nie zobaczę.
— Blair
Reposted fromtakemetoheaven takemetoheaven viafollowed followed
flue
11:39
flue
11:32
8820 ac60
Reposted fromfantom fantom viacouples couples

December 17 2012

flue
22:31
On już nie napisze. Zrób coś dla siebie, połóż się spać i śnij o kimkolwiek innym. On nigdy nie napisze...
— dla wszystkich kobiet czekających na wiadomość, która nigdy nie nadejdzie
Reposted fromdepresja depresja vialeweloff leweloff
flue
22:30
Rok mija i mi chyba trochę przykro, mimo
Że kurwa nic w tym roku mi nie wyszło
— Bonson
Reposted fromtereseek tereseek viaszalony-virus szalony-virus
flue
22:29
Reposted fromlernelaufen lernelaufen
flue
22:29
8815 1db1
Reposted fromfreska freska viaahora ahora
flue
22:28
Na sercu kamień, z ust cisza. I znów się nie znamy, i mijamy wśród pytań.
Reposted frommdjg mdjg
flue
22:28
0507 ce8f
Reposted fromowlvision owlvision vialeweloff leweloff
flue
22:27
wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest twoje serce
Reposted frompedzacafaja pedzacafaja viaaleksandria aleksandria
flue
22:27

- mogłabyś mieć każdego

- chodzi o to, kogo się pragnie, a nie o to, kogo można mieć 

Reposted frommissbrodka missbrodka vialeweloff leweloff
flue
22:27
2316 2229
Reposted fromMeneroth Meneroth viaanomalia anomalia
flue
22:26
0292 733b
flue
22:26
Desperacko próbuję odsunąć
od siebie atakujące mnie uczucia.
— Pięćdziesiąt twarzy Graya
Reposted fromdelightedd delightedd viaaleksandria aleksandria
flue
22:25
5557 b29b
Reposted fromimyours imyours viaflabbergasted flabbergasted
flue
22:25
Chodź, połóż się obok, zresztą, po co się kochać, chcę Cię rozebrać do naga, patrzeć na Twoje piersi i biodra, jak skóra napina się na kostkach, jak bieleje Ci i czerwienieje na zmianę splot słoneczny. Zresztą, chodź się kochać.
— Jakub Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę.
Reposted fromzabka zabka viaaleksandria aleksandria
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl